ჩემ შესახებ (CV)

CV

გვარი, სახელი                        გასიტაშვილი მარიამი


დაბადების თარიღი                  30.05.1975

მისამართი                                      გორი, რაზმაძის ქუჩა #58ა

ტელეფონი                                    551 21 23 71
ელ-ფოსტა                                     mariami.gasitashvili@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა               დაოჯახებული. მეუღლე და სამი შვილი
განათლება                                      1981–1992წწ. გორის X საჯარო სკოლა.
                                                                   1992–1996წწ. დავამთავრე გორის პედაგოგიური 
                                                                   ინსტიტუტი– ქართული ენა ლიტერატურა და
                                                                   ინგლისური ენის პედაგოგის სპეციალობით.

სამუშაო გამოცდილება     
                                                        1998–2012წ.წ.  სსიპ გორის #10 სკოლა–        
                                                                    ინგლისური    ენის პედაგოგი.
                                                        2009–2010წ.წ. სსიპ გორის #10 სკოლა – 
                                                                  ინფორმაციული   მენეჯერი.
                                                                1996–1997წ.წ. გორის #11 საჯარო სკოლა–                                                ინგლისური  ენის პედაგოგი.

დამატებითი უნარჩვევები და კომპეტენციები
                                 უცხო ენები–ინგლისური, რუსული
                                                      კომპიუტერული პროგრამები: Windows xp,                                    Microsoft office –word, Excel, Power point,                                       outlook. Internet.
სხვადასხვა ორგანიზაციების       გორის ინგლისური ენის მასწავლებელთა                                                                            ასოციაციის
წევრობა                                             “ETAG” წევრი

damatebiTi  informacia  
treningebi                
2006–2008წ. ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ტრენინგ–პროგრამა.
2007წ. ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ჩატარებული ტრენინგი– ენის განვითარება LDELT.
2007წ. „ლინუქსის საბაზო კურსი“
2008წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო–„ისტ მენეჯერებისა და პედაგოგების ერთობლივი გადამზადების კურსი“.
2009წ.– ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ჩატარებული ტრენინგი –NQT
2009წ. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის და საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“–ს მიერ ორგანიზებული ლინუქსისა და ვინდოუსის ადმინისტრირების კურსი.
2009წ. გორის რესურს ცენტრის მიერ ორგანიზებული მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ტრენინგი
2010წ. inglisuri enis swavlebis meTodika     
TKT Essentials – საქართველოს ინგლისური ენის
                                                               მასწავლებელთა ასოციაცია და ბრიტანეთის საბჭო.
2011წ. ენის განვითარების 12 საათიანი კურსი  
ინგლისური  ენის მასწავლებლებისათვის.(2011)
2011წ. სასერთიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, მომენიჭა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის უფლება.
2011წ. სამოქალაქო განათლება ინგლისურ ენაში– ბრიტანეთის საბჭო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი.
2012წ. ინტეგრირებული გამოცდა ინგლისურ ენასა და კომპიუტერულ უნარ–ჩვევებში.
2012წ. სქემაში ჩართული მასწავლებლების მიერ არჩეული აქტივობების ეფექტურად განხორციელების სტრატეგიები–განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
2012წ. როგორ ვიმუშაოთ პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე–მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
2012წ. ვირტუალური საკლასო ოთახი „Edmodo” –სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.
2013წ. კლასის მართვის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები–ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი
2013წ. - მაკმილანის საზაფხულო ტრენინგი.
2014წ. - საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის, ამერიის შეერთებული შტატების საელჩოს, ბრიტანეთის საბჭოს და გორის უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია "პედაგოგები ემზადებიან ცვლილებებისათვის"
რეზიუმეს შედგენის თარიღი      15. 05. 2014 

Комментариев нет:

Отправить комментарий